İslam dünyasında ortaya çıkan fikir akımlarından kelam felsefe ve tasavvufu derinden etkileyen Yeni Platonculuk, bir takım apokrif metinler vasıtasıyla Arapçaya intikal etmiştir. Gerek bu akımın kurucu ismi Plotinos gerekse onun eseri Enneadlar şöhret bulmuş olmasa da klasik dönem İslam düşüncesindeki nüfuzu son derece kuvvetli olmuştur. Bu seminer dizisinde intikal eden metinden hareketle, akıl, nefis, evren tasavvuru ve insan anlayışı başta olmak üzere metafiziğin hangi bölümlerine nasıl sirayet ederek dönüştürdüklerinin izi sürülecektir.

Hoca: Doç. Dr. Cahid Şenel (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü)
Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2020
Tarih: Ekim 2020
Periyot: Haftalık (Toplam 4 oturum)

* Seminer dizisine Arapça yeterliliğine sahip felsefe, kelam ve tasavvuf alanlarındaki lisansüstü erkek araştırmacılar ve öğrenciler başvurabilir.

* Katılımcılardan oturumlara düzenli katılmaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir.

* Programı kontenjanı sınırlı olup başvurusu kabul edilenlerle irtibata geçilecektir.

* Gün ve saat katılımcılar kesinleştikten sonra istişare ile belirlenecektir.

* Program Zoom üzerinden online yürütülecektir.

Başvur

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir