Doç. Dr. Cahid Şenel ile “Yeni Platonculuğun Arapçaya İntikali: Tarih, Eserler, Meseleler” başlığı altında 8 Ekim 2020 tarihinde başlayan ve salgın sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirilen seminer dizisi 29 Ekim 2020 Perşembe günü son oturumu yapılarak tamamlanmış oldu. Ekim ayı boyunca dört oturum şeklinde devam eden seminer dizisinde TÜBA tarafından neşredilmiş olan Üsûlûcya adlı klasik eser takip edildi. Programın birinci oturumunda “tarihsel arka plan”, ikinci oturumunda “sudur teorisi”, üçüncü oturumunda “tanrı tasavvuru”, dördüncü oturumunda ise “nefs teorisi” başlıkları ele alındı. Oldukça verimli geçen seminer dizisi Kelam, İslam Felsefesi ve Tasavvuf bilim dallarında lisansüstü (doktora sonrası, doktora, yüksek lisans) düzeyindeki on sekiz araştırmacının iştiraki ile seminer öncesi planlamaya uygun şekilde yürütülerek nihayete ermiş oldu.

 

Atölyeye Dair

İslam dünyasında ortaya çıkan fikir akımlarından kelam felsefe ve tasavvufu derinden etkileyen Yeni Platonculuk, bir takım apokrif metinler vasıtasıyla Arapçaya intikal etmiştir. Gerek bu akımın kurucu ismi Plotinos gerekse onun eseri Enneadlar şöhret bulmuş olmasa da klasik dönem İslam düşüncesindeki nüfuzu son derece kuvvetli olmuştur. Bu seminer dizisinde intikal eden metinden hareketle, akıl, nefis, evren tasavvuru ve insan anlayışı başta olmak üzere metafiziğin hangi bölümlerine nasıl sirayet ederek dönüştürdüklerinin izi sürülecektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir