2019-2020 dönemi konferanslarının ikincisi, 23 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşünce Tarihi Ana Bilim Dalı’nda görev yapmakta olan Doç. Dr. Cahid Şenel ile “Yeni Eflatunculuğun İslam Felsefesine Yansımaları” başlığı altında temel eğitim ve ihtisas kademesi öğrencilerimizin katılımıyla Atik Valide Külliyesinde gerçekleştirildi.

Şenel, “Yeni Platonculuk öncesi”, “Yeni Platonculuk öğretisinin mahiyeti” ve “İslam Felsefesine yansımaları” şeklinde üç bölüme ayırdığı sunumunun ilk başlığında, birlik-çokluk meselesi bağlamında Antik Yunan felsefesini ele aldı. Politeist bir toplumda varlığın özü arayışında birlik vurgusuna dikkat çeken Şenel, bunu Babil/Mısır/Yahudi itikadı etkisi olarak ifade etti. Yeni Platonculuğu Allah-alem ilişkisine verilen cevaplardan biri olarak niteleyen Şenel, Tanrı’nın evrene müdahalesinin sürekliliğini vurgulaması ve sağlaması açısından söz konusu yaklaşımın oldukça başarılı bir felsefi sistem inşa ettiğini vurguladı. Yeni Platonculuğun Ammonius Sakkas, Plotinus ve Porfirious gibi temsilcilerini zikrettikten sonra bu kişilerin eserlerinin Aristoteles ismiyle İslam Dünyası’na nakledildiğini ve tercümeler sonrasında kendilerini bu epistemik cemaate nispet eden Meşşailerin ortaya çıktığını ifade eden Şenel, sonrasında Kindi, Farabi ve İbn Sina gibi büyük temsilcileri ile İslam nazari geleneğinin üç sac ayağından biri olan felsefi sistemin inşasının tamamlandığını belirtti.

Yaklaşık bir buçuk saatlik “Yeni Eflatunculuğun İslam Felsefesine Yansımaları”nın çerçevesinin çizildiği, oldukça verimli geçen sunumun ardından soru-cevap faslıyla konferans sona erdi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir