“Hadis Rivayetinde Bağlam: Sebebü Îrâdi’l-Hadîs” Seminer Dizisi Hakkında

Türkiye akademyası için yeni bir terkip olan “Sebebü îrâdi’l-hadis”, genelde hadislerin girişlerinde bulunur ve sahabe ile tabiûnun bir hadisi rivayet etme sebeplerini gösterir. Tedvin öncesi ve sonrasındaki hadis rivayetinin farklılığını anlamamıza yardımcı olan Sebebü îrâdi’l-hadis aynı zamanda hadis tarihinin en çok tartışılan zaman dilimlerinden biri olan ilk asırdaki hadis rivayetinin kavranmasına da önemli bir zemin hazırlar. Bizzat hadislerden elde edilen bu bilgilerin birinci asır hadis rivayetinin anlaşılması için kullanılması ilk defa gündeme gelen bir konu olup, “sebebü îrâd”ın başka hangi konularda istimal edileceği meselesi canlılığını korumaktadır.

Bu seminerde sebebü îrâdın, hadis tarihini anlamadaki fonksiyonu, elde edilen delillerin geçerliliği, birinci asırda yaşanılan olayların takibi ve yeniden değerlendirilmesi gibi hususlara nasıl etki ettiği tartışılacak ve bu yaklaşımın farklı konulara sağlayacağı muhtemel katkılar müzakere edilecektir.

Temel Kaynak: Bekir Kuzudişli, Hadis Rivayetinde Bağlam: Sebebü Îrâdi’l-Hadîs (İstanbul: Klasik Yayınları, 2020).

Hoca: Prof. Dr. Bekir Kuzudişli (İstanbul Üniversitesi Hadis Anabilim Dalı)
Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2021
Tarih: Mart 2021
Periyot: Haftalık (Toplam 4 oturum)

Notlar
* Seminer dizisine İslami İlimler sahalarındaki lisansüstü erkek öğrenciler başvurabilir.
* Katılımcılardan oturumlara düzenli katılmaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir.
* Program kontenjanı sınırlı olup atölyeye kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve programa dair okumalar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
* Program Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat, programa kabul edilen katılımcılara duyurulacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir