Prof. Dr. Metin Yurdagür Hocamızı Konuk Ettik

Halen lisans kademesinde eğitim hayatına devam eden öğrencilerimiz ile emekli hocalarımızı buluşturmayı amaçladığımız sohbetlerimizden ikincisinde, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli hocalarından Prof. Dr. Metin Yurdagür ile buluştuk. Hocamız özellikle kendi eğitim hayatına dair tecrübelerini, karşılaştığı ve istifade ettiği şahsiyetler üzerinden bizimle paylaştı. Oldukça verimli geçen sohbette, hocamızın İstanbul İmam-Hatip Okulu öğrenciliği sürecinde İlim Yayma Cemiyeti’nin ilmi faaliyetlere desteğini, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde elde ettiği tecrübesini ve merhum hocamız Prof. Dr. Bekir Topaloğlu ile olan münasebetini paylaşması, bizim için çok kıymetli notlar olarak kayda geçti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir