İSM Başvuruları

İlimler ve Sanatlar Merkezi 2022-2023 Başvuruları

İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), 2007 yılında İlim Yayma Cemiyeti tarafından, çağımızın ihtiyacı olan donanıma sahip ilim adamları yetiştirmek maksadıyla, başta ilahiyat fakültesi olmak üzere, insan bilimleri alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapan üstün yetenekli öğrencilerin eğitim ve araştırmalarını başarı ile yürütmelerini sağlayıcı her türlü hizmet ve desteği sunmak için kurulmuştur.

Bu maksada yönelik olarak İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), başta Temel İslami İlimler olmak üzere, Dil Bilimleri ile İnsan ve Toplum Bilimleri alanında Eğitime Destek Programları hazırlar. Farklı branşlardan programına kabul ettiği öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri boyunca, yurt içinde ve dışında eğitim ve araştırmalarına rehberlik eder, yurt hizmeti, burs ve çeşitli öğrenim ödenekleri imkânlarını sunarak destekler. İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), uygun gördüğü araştırma ürünlerini kamunun yararına sunar ve bu maksatla ilmi toplantılar düzenler, araştırma sonuçlarını bizzat yayınlar veya yayınlanmasına destek olur.

Merkezimiz yaz döneminde İstanbul’daki hem ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerine devam eden, hem de bu fakültelerin 1. öğretimlerini yeni kazanan erkek öğrencilerden gelen başvuruları kabul edecektir.