Tez Sunumları

 Tez Sunumları
Sekreterya: Abdurrahman Yıldırım
Tez sunum ve tartışmaları, akademik çalışmalarla ulaşılan neticelerin ilim camiasına arz edilmesi, yeni veriler ve değerlendirmelerin tartışılması ve literatüre katkısının belirginleştirilmesi, ayrıca akademik sahalardaki yeni problemlerin ortaya konulup somutlaştırılarak daha derinlikli araştırmalara kapı aralaması, farklı sahalardaki akademisyenlerin katılım ve katkılarıyla problemlerin çok yönlü irdelenmesi ve daha sahici çözümlere gidilmesi, genç araştırmacıların sunum tecrübesi kazanması gibi pek çok faydaya sahiptir. İSM’nin kuruluşundan bu yana farklı aralık ve formatlarla devam eden Tez Sunum ve Tartışmalarına 2019-2020 senesinde de 15 günlük periyotlarla Perşembe akşamları devam edilmiş, İSM mezunları ağırlıkta olmak üzere farklı akademik sahalarda ve farklı üniversitelerde tamamlanan yüksek lisans tezlerine öncelik verilerek toplamda 12 oturum gerçekleştirilmiştir. Ekim 2019-Nisan 2020 arasında düzenlenen ve her oturuma yaklaşık 25 araştırmacının katıldığı Tez Sunum ve Tartışmaları hakkındaki ayrıntılı bilgiler şu şekildedir:

 1. 17.10.2019
  Mahmut Taşçı / Marmara Üniversitesi
  İslam Hukuku
  Hanefi Mezhebinde Hadislerin Hucciyeti: Kitâbu’l-İcârât Örneği
 2. 31.10.2019
  Tuncay Azar / Marmara Üniversitesi
  Arap Dili ve Belağatı
  Dil-Zihin Bağlamında Kasr Üslubu
 3. 14.11.2019
  Oğuzhan Kundak / Marmara Üniversitesi
  İslam Hukuku
  İslam Arazi Hukukunun Oluşumu (İlk Hicrî Asır)
 4. 28.11.2019
  Sezer Durak / Marmara Üniversitesi
  İslam Tarihi
  Erken Memlük Döneminde Mezalim Müessesesi (1250-1382)
 5. 12.12.2019
  Emrah Sağmak / Marmara Üniversitesi
  Tasavvuf
  İlk Dönem Sufilerinde Evlilik ve Aile Hayatı
 6. 26.12.2019
  Mustafa Borsbuğa / Marmara Üniversitesi
  Kelam
  Klasik Dönem Kelâmında Bilgi Kaynaklarının Kuvvet Değeri
 7. 02.01.2020
  Yunus Öztürk / Marmara Üniversitesi
  Din Sosyolojisi
  Yakın Dönem İslamcı Dergilerde Millet ve Ümmet Kavramları:
  Milli Gençlik Dergisi Örneği
 8. 20.02.2020
  İsmail Bektaş / Sakarya Üniversitesi
  İslam Ekonomisi ve Finansı
  Muhasebe Kayıtları Işığında 18. Yüzyılın İlk Yarısında Üsküdar Para Vakıfları
 9. 05.03.2020
  Ömer Faruk Maden / Marmara Üniversitesi
  Hadis
  Hicrî II. Asır Ehl-i Hadis Halkaları (Basra Örneği)
 10. 19.03.2020
  Haktan Tursun / İbn Haldun Üniversitesi
  Sosyoloji
  Bir Tarikatın İnşası: Üsküdar’daki Roman Sufilerin Etnografyası
 11. 02.04.2020
  Abdullah Karaca / Marmara Üniversitesi
  Tefsir
  Kur’an Muhtevası Bağlamında Kur’an Ansiklopedilerinin Tahlil ve
  Değerlendirmesi
 12. 16.04.2020
  Mahmut Sabuncu / Marmara Üniversitesi
  Hadis
  İsmail b. Uleyye ve Hadis İlmindeki Yeri