İhtisas Seminerleri

Slide background

2017-2018 GÜZ SEMİNERLERİ


 1. Ali Osman Çakmak
  Ali Osman Çakmak, Sebilürreşad ve Büyükdoğu Dergileri Üzerinden 1940-1950 Döneminde Türkiye’de İslamcılık
  İSM Müdürü-Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Öğrencisi /12.10.2017/
 2. Güvenç Şensoy
  Güvenç Şensoy, Abdülkadir el-Hamzâvî’nin er-Risâletü’l-Hamzâviyye fî Beyâni Hakikati’l-fark Beyne Kesbi’l-Eş’ariyye ve’l-Mâtürîdiyye Adlı Eserinin Tahkik, Tahlil ve Tercümesi
  İSM Yönetim Kurulu Üyesi-Marmara Üniversitesi Kelam Doktora Öğrencisi /19.10.2017/
 3. Prof. Dr. Bekir Kuzudişli
  Prof. Dr. Bekir Kuzudişli, Şia ve Hadis, İstanbul: Klasik Yayınları
  İSM Yönetim Kurulu Üyesi-İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi/26.10.2017/
 4. Şaban Kütük
  Şaban Kütük, Hayvanların Şoklama Yöntemi ile Kesimi ve Fıkhi Hükümleri
  İSM Araştırmacısı-İstanbul Üniversitesi İslam Hukuku Doktora Öğrencisi/2.11.2017
 5. Prof. Dr. Tahsin Görgün
  Prof. Dr. Tahsin Görgün, İlahi Sözün Gücü
  29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi/9.11.2017/
 6. Batuhan Akartepe
  Batuhan Akartepe, Alacak Satımı Uygulamaları ve Analizi: Varlık Yönetim Şirketi Örneği
  İSM Araştırmacısı-İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Doktora Öğrencisi/ 16.11.2017/
 7. Doç. Dr. Lütfi Sunar
  Doç. Dr. Lütfi Sunar, Marks ve Weber’de Doğu Toplumları
  Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi/ 24.11.2017/
 8. Hasan Basri Mert
  Hasan Basri Mert, Basra ve Kufe Dil Ekollerinin Nahiv İhtilaflarında İlletin Rolü
  İSM Araştırmacısı-Marmara Üniversitesi Arap Dili ve Belagati Doktora Öğrencisi/30.11.2017/
 9. Hasan Yenilmez
  Hasan Yenilmez, II. Meşrutiyet Dönemi Tarih Yazıcılığında Oryantalizm Etkisi: Dozy Reddiyeler Örneği
  Marmara Üniversitesi İslam Tarihi Doktora Öğrencisi/7.12.2017/
 10. Kenan Tekin
  Kenan Tekin, Reforming Categories of Science adn Religion in the Late Ottoman Empire
  Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi/21.12.2017/
 11. Prof. Dr. İsmail Kara
  Prof. Dr. İsmail Kara, Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak
  İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi/28.12.2017/

2017-2018 BAHAR SEMİNERLERİ


 1. Dr. Hamdi Çilingir
  Dr. Hamdi Çilingir, Hanefi Vakıf Hukuku Çerçevesinde Vakıfta Amaç
  İSM Yönetim Kurulu Üyesi/1.3.2018/
 2. Sönmez Çelik
  Sönmez Çelik, Mendeley Programı
  İbn Haldun Üniversitesi Bilgi Merkezi Daire Başkanı/8.3.2018/
 3. Prof. Dr. Ömer Faruk Harman
  Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Kudüs
  İbn Haldun Üniversitesi/15.3.2018/
 4. Prof. Dr. Medaim Yanık
  Prof. Dr. Medaim Yanık, İlm-i Nefs ve Psikoloji
  İbn Haldun Üniversitesi/24.3.2018/
 5. Doç. Dr. Asım Cüneyd Köksal
  Doç. Dr. Asım Cüneyd Köksal, 16. Yüzyılda Osmanlı’da Fıkıh ve Siyaset
  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi/26.3.2018/
 6. Furkan Yüksel
  Furkan Yüksel, Tavus bi Keysan ve Hadis İlmindeki Yeri
  Marmara Üniversitesi Hadis Doktora Öğrencisi /5.4.2018/
 7. Doç. Dr. Tuncay Başoğlu
  Doç. Dr. Tuncay Başoğlu, Fıkhî Tefekkürün Sorunları
  İSAM Başkan Yardımcısı /12.4.2018/

İSLAM DÜŞÜNCESİ ATÖLYESİ


 1. M. Fatih Arslan
  Atölye Koordinatörü M. Fatih Arslan, İbn Sinâ’da Metafizik Bilginin İmkânı
  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/9.11.2017/
 2. Prof. Dr. Rahim Acar
  Prof. Dr. Rahim Acar, İbn Sina’ya göre Metafizikte Teolojinin Yeri
  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/23.11.2017/
 3. M. Fatih Arslan
  Atölye Koordinatörü M. Fatih Arslan, İslam Felsefesinin Özgünlüğü
  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/7.12.2017/
 4. Doç. Dr. Semih Ceyhan
  Doç. Dr. Semih Ceyhan, Ankaravi’nin Misbâhu’l-Esrar şerhi bağlamında Gazzali’nin Nur Metafiziği
  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/15.3.2017/