Neden İlimler ve Sanatlar Merkezi


İlimler ve Sanatlar Merkezi, medeniyetimizin yaşadığı iki yüz yıllık krizin, askeri, siyasi veya teknolojik olmanın daha ötesinde temelde entelektüel bir kriz olduğuna inanır. Modem zamanların ürettiği devasa meselelerin kadim bilgi ve varlık anlayışımızdan kopuk bir biçimde anlaşılıp yorumlanmaya çalışılması, İslam medeniyetini bu çok yönlü meydan okumanın karşısında daha pasif bir konuma itmiştir. İSM, bu krizi aşmanın, geleneksel bilgi ile modern alanı, Doğu ile Batı’yı mukayeseli olarak anlamakla mümkün olacağını düşünmektedir. Öğrencilerimizin Klasik Arapça ile kadim bilgi mirasımıza, Modern Arapça ve İngilizce ile ise çağımızın bilgi birikimine nüfuz etmeleri amaçlanmaktadır. Programla birlikte zülcenaheyn bir ilim adamı modelinin ortaya konulması hedeflenmektedir: İSM eğitim programı ve faaliyetleri, en temelde bu ideale yönelik olarak tasarlanmaktadır.