Müfredat

İlimler ve Sanatlar Merkezi İslami İlimler, Sosyal bilimler ve dil bilimleri seminerleriyle İrşad sohbetlerinden oluşan kapsamlı derinlikli üst düzey bir eğitim programı sunmaktadır. Bu program 5 yıl süresince güz, bahar ve yaz olmak üzere 3’er dönem devam etmektedir.  İSM akademik takvimi yılda 34 haftaya göre planlanmaktadır.  İSM öğrencileri yılda 700 beş yılda ise toplamda 3500 saatlik seminere katılmaktadır. Yılda 40’tan fazla seminer her dönemde yaklaşık 30 uzman hoca tarafından verilmektedir.

700 saat sarf, nahiv, belagat, münazara gibi klasik alet ilimleri,  1200 saat temel İslami ilimler, 400 saat sosyal bilimler, 800 saat İngilizce 400 saat modern Arapça seminerleri verilmektedir. İSM bünyesin de bu yoğun seminer programıyla birlikte konferanslar, sempozyumlar, müzakereler, kitap tahlil gurupları, ihtisas çalışmaları, atölyeler ve tez sunumları da icra edilmektedir.

Ayrıca öğrencilerin uhuvvet ve maneviyatını arttırmaya yönelik olarak kamp, gezi, hayır faaliyetleri, sportif etkinlikler gibi muhtelif organizasyonlar da yapılmaktadır.