Mi’râcü’t-Teşevvüf Okumaları

“Mi’râcü’t-Teşevvüf Okumaları” Hakkında

İbn Acîbe el-Hasenî’ye (v. 1224/1809) ait Mi’râcü’t-Teşevvüf ilâ Hakâiki’t-Tasavvuf adlı kitap, temel tasavvufî kavramları açıklayan bir el kitabıdır. Kırktan fazla eseri bulunan ve tefsirden, fıkıhtan tasavvufa kadar kırk civarında eserin yazarı olan İbn Acîbe’nin bu eseri, kavramların seyr ü sülûk düzeni ve merâtibiyle irtibatlarını kurmasıyla dikkat çeker. Böylece kavramlar, mübtedî, mütevassıt ve müntehî için ayrı açıklamalar içerir. Nitekim müellifin kendisi de eseri, ilk taslağın üzerinden ancak on üç sene geçtikten, yani seyr ü sülûkunu bitirdikten sonra tamamlar.

Mi’râc’ın kaynakları arasında hem Kuşeyrî’nin, hem de İbnü’l-Arabî’nin bulunması, bu kitabın klasik tasavvuf dönemiyle, İbnü’l-Arabî sonrası dönemin zevk ve yönelimlerini birleştirmesine yol açar.

İSM İhtisas Çalışmaları kapsamında 2021-2022 güz dönemi boyunca yürütülecek olan “Mi’râcü’t-Teşevvüf Okumaları”, tasavvufun temel kavram dünyasını, etkisi hala süren bir sufi alimin muhtasar bir eseri üzerinden incelemeyi içermektedir.

Hoca: Doç. Dr. Ahmet Murat Özel (İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)
Son Başvuru Tarihi: 5 Ekim 2021
Süre / Periyot: Ekim 2021 – Ocak 2022 / Haftalık / 90 dk.

Şartlar
* Tasavvuf sahasında lisansüstü erkek öğrenci / araştırmacı olmak
* Kaynakları okuyabilecek şekilde Arapça bilmek
* Düzenli ve zamanında katılım göstermek.
* Danışman / Hoca tarafından verilen okuma, yazma vb. sorumlulukları yerine getirmek

Notlar
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Üsküdar’da Atik Valide Medresesi’nde ve Yeni Valide İhtisas binamızda yüz yüze gerçekleşecektir.
* Gün ve saat, okuma grubuna kabul edilen katılımcılara duyurulacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir