Miftah Liseli Gençlik Akademisi, İlim Yayma Cemiyeti bünyesindeki İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM) tarafından kurulmuştur. İSM, 2007 senesinden bu yana Üsküdar Valide-i Atik Medresesi’nde üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli proje ve programlar yürütmekte ve bu sahadaki yetkinliği ile bilinmektedir.

Miftah Liseli Gençlik Akademisi, İlim Yayma Cemiyeti’nin ve İlimler ve Sanatlar Merkezi’nin ilim ve hizmet sahasındaki tecrübesinin liseli öğrencilere ulaştırılmasını hedeflemektedir. Muhatap kitle, İstanbul’da Anadolu İmam Hatip Liselerinde okuyan ve burada aldıkları eğitime ilave olarak kendilerini ilim, irfan, sanat ve kültür açısından takviye edecek gönüllü program arayışında olan öğrencilerdir.

Bu seneye kadar, alanında uzman kadronun planlı bir müfredat dahilinde yüz yüze eğitimiyle ilerleyen Miftah Liseli Gençlik Akademisi, Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 döneminde “Kitap Okuma ve Tahlil Grupları” şeklinde devam edecektir.

Unutmamak gerekir ki köklü geçmiş ile dinamik gelecek arasında dengeyi kurabilen, ilimle ameli, fikirle aksiyonu sağlıklı bir bütünlük içerisinde değerlendirebilen İmam Hatip nesline duyulan ihtiyaç aşikârdır. Bu yolda ve süreçte şartların el verdiği kadarıyla çalışmak, iletişim halinde olmak ve birbirimizin gelişimine katkıda bulunmak en şerefli hizmettir.

Sıkı kitaplar, samimi ortam, açık fikirler, kalıcı arkadaşlıklar…
Küçük şeyler hayatımıza büyük şeyler katabilir. Neden olmasın?

NOTLAR

* 2020-2021 Eğitim Dönemi programlarımız İstanbul’daki Anadolu İmam Hatip Liselerinde okuyan erkek öğrencilere yöneliktir.

* Başvuru ve mülakat sonrasında seviyelere göre gruplar oluşturulacaktır.

* 2020-2021 Eğitim Dönemi programlarımız online olarak başlamakla birlikte karma model (online ve yüz yüze) devam edecektir. Duruma göre bazı haftalarda online, bazı haftalarda yüz yüze program yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 28 Ekim 2020
Mülâkat: 30 Ekim 2020
Sonuç İlanı: 1 Kasım 2020
İlk Oturum: 6 Kasım 2020

Mülâkat Adresi: Valide-i Atik Medresesi, Valide-i Atik Mahallesi, Kartalbaba Cd. No: 45 34664. Üsküdar / İstanbul

Başvur