Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-7: Eğitim Kurumları

“Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-7: Eğitim Kurumları” Hakkında

İslam dünyasında eğitim faaliyetlerinin başlangıcı şüphesiz Hz. Peygamber (sav) zamanına kadar götürülür. Medine’de Mescid-i Nebevî’nin hemen yanında bulunan Suffe ise ilk müstakil eğitim mekanı olarak kabul edilir. Bu bakımdan mescit İslam dünyasında ilmî faaliyetlerin en önemli merkezi olagelmiştir. Bununla birlikte IV. (X.) asırdan itibaren başta medreseler olmak üzere vakıf temelli çeşitli eğitim kurumları ortaya çıkmaya başlamış ve kısa sürede İslam coğrafyasının hemen her bölgesinde büyük bir yaygınlık kazanmıştır. Eğitim kurumlarının sayıca ve nitelik olarak büyük çeşitlilik gösterdiği ve en çok yaygınlık kazandığı dönemlerden biri Memlükler Dönemi olmuştur.

Dört hafta sürmesi planlanan bu seminer dizisinde İslam dünyasında başta medreseler olmak üzere vakıf temelli eğitim kurumlarının ortaya çıkışı, kurumsallaşma süreci ve Memlükler dönemindeki yapısına odaklanılacaktır. Bu bağlamda ilk hafta İslam eğitim kurumları üzerine çalışacak araştırmacıları bekleyen kaynak türleri ve modern çalışmalar üzerinde durulacaktır. İkinci hafta eğitim kurumları, bunların kurumsal kimlikleri ve işleyişleri gibi meseleler ele alınacak, üçüncü hafta ise kurumsal eğitimin ortaya çıkışı ve sonuçları hakkındaki modern tartışmalara değinilecektir. Son hafta ise vakıf temelli eğitim kurumlarıyla birlikte İslam dünyasında ilmi hayatta ve diğer alanlarda değişen ve değişmeyen hususların neler olduğu üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır. İslam eğitim kurumlarının gelişimini ortaya koymayı hedefleyen seminerler Memlükler öncesi ve Memlükler dönemi eğitim kurumlarına sıkça referanslarda bulunmayı vaat ederken eğitim tarihine dair bütünlükçü bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir.

Hoca: Doç. Dr. Harun Yılmaz (Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi)
Son Başvuru Tarihi: 25 Ekim 2022
Tarih: Kasım 2022
Periyot: Haftalık (Toplam 4 oturum)

Şartlar
* Lisansüstü öğrenci / araştırmacı olmak
* Düzenli ve zamanında katılım göstermek
* Seminere katkıda bulunmak; verilen okuma sorumluluklarını yerine getirmek

Notlar
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat bilgisi ile izlence okuma grubuna kabul edilen katılımcılara bildirilecektir.

 

One Response to “Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-7: Eğitim Kurumları” Seminer Dizisi Başlıyor
  1. […] Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) (Kasım, 4 oturum) Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız: 8. “Siyaset Düşüncesi”: Doç. Dr. Özgür Kavak (Marmara Üniversitesi […]


[top]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir