Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-3: Fıkıh

Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-3: Fıkıh” Hakkında

İslâm ilim, kültür ve medeniyet tarihinin en önemli zaman dilimlerinden biri olan Memlükler Dönemi (h. 648-923 / m. 1250-1517) İslami ilimlerin birçoğuyla birlikte fıkıh alanında da canlı ve üretken bir dönemdir.

“Memlükler Döneminde İlim ve Kültür” serisi kapsamında Doç. Dr. Tuncay Başoğlu’nun danışmanlığında “Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-3: Fıkıh” başlığı ile yürütülecek olan dört haftalık seminer dizisinde dönemin fıkıh ilmini ilgilendiren belli başlı meselelerinin ele alınması planlanmaktadır. Her hafta farklı başlıkların ele alınacağı ve sahaya ilişkin öne çıkan literatürün müzakere edileceği seminer dizisinde aşağıdaki konular üzerinde durulacaktır:

* Fıkıh düşüncesinin ve fıkıh yazımının temel özellikleri
* Öne çıkan fakihler ve eserleri
* Siyasi ve sosyal çerçeve ile fıkhın etkileşimi; bunların getirdiği yeni gündemler ve meseleler
* Memlük hukuk sistemi
* Dönemin fıkıh eğitimi

Hoca: Doç. Dr. Tuncay Başoğlu (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi)
Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2022
Tarih: Şubat 2022
Periyot: Haftalık (Toplam 4 oturum)

Şartlar
* Lisansüstü öğrenci / araştırmacı olmak
* Kaynakları okuyabilecek şekilde Arapça bilmek
* Düzenli ve zamanında katılım göstermek
* Seminere katkıda bulunmak; verilen okuma ve sunum sorumluluklarını yerine getirmek

Notlar
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat bilgisi ile izlence okuma grubuna kabul edilen katılımcılara bildirilecektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir