Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-2: Hadis

“Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-2: Hadis” Hakkında

Memlükler dönemi (h. 648-923 / m.1250-1517) İslami ilimlerin birçoğuyla birlikte Hadis ilminde de çok önemli gelişmelerin görüldüğü bir dönemdir. Bütün İslam tarihinin en üretken dönemlerinden olan bu nispeten kısa süreç boyunca Hadis ilminin neredeyse bütün alanlarında sonraki dönemleri ciddi biçimde etkileyen belirleyici eserler kaleme alınmıştır. Bu da o dönemde Hadis ilminin gerek tedrisat gerek telifat açısından çok iyi bir durumda olmasından kaynaklanmaktadır.

“Memlükler Döneminde İlim ve Kültür” serisi kapsamında Prof. Dr. Halit Özkan’ın danışmanlığında “Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-1: Hadis” başlığı ile yürütülecek olan dört haftalık seminer dizisinde dönemin Hadis ilmini ilgilendiren belli başlı meselelerinin ele alınması planlanmaktadır. Hadis eğitiminin İslami ilimler eğitimi içindeki yeri, bu eğitimin verildiği kurumsal yapılar, kurumsal bağ olmaksızın verilen hadis eğitimi, muhaddislerin unvanları ve vazifeleri, hadisle ilgili eski ve yeni tartışma konuları, bu tartışmaların tarafları, bütün çeşitleriyle hadis dersleri, Hadis ilminin ve muhaddislerin diğer ilim dallarıyla ilişkileri ve Hadis alanında üretilen literatürün değerlendirilmesi gibi hususlar üzerinde durulacaktır.

Hoca: Prof. Dr. Halit Özkan (Kırklareli Üniversitesi, Hadis Anabilim Dalı)
Son Başvuru Tarihi: 20 Aralık 2021
Tarih: Ocak 2021
Periyot: Haftalık (Toplam 4 oturum)

Şartlar
* Lisansüstü öğrenci / araştırmacı olmak
* Düzenli ve zamanında katılım göstermek.
* Danışman / Hoca tarafından verilen okuma, yazma vb. sorumlulukları yerine getirmek.

Notlar
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat, okuma grubuna kabul edilen katılımcılara duyurulacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir