Cemiyetimiz bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan İlimler ve Sanatlar Merkezi 2020 yılı kış kampını 54 kişilik bir katılımla Konya’da gerçekleştirdi. 6-14 Şubat 2020 tarihleri arasında organize edilen kampın ev sahipliği İYC Hacı Fahri Kulu İlahiyat Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu tarafından üstlenildi.

Dokuz günlük yoğun bir programın takip edildiği kamp kapsamında kitap okumaları ve tahlilleri, çeşitli sohbetler ile sosyal- kültürel faaliyetler yer aldı. Kamp kapsamında Mevlana Celaleddin Rûmî’nin kaleme aldığı Mesnevi’nin Tahirü’l Mevlevi şerhinin ilk cildi, Mehmet Zahid Kotku’nun Tasavvufi Ahlak, İbn Ataullah el-İskenderi’nin Tâcü’l Arûs ve Ferîdüddin Attar’ın  Mantıku’t-Tayr adlı eserlerinden oluşan yaklaşık 1200 sayfalık bir okuma programı takip edildi.

Öğrencilerimiz kamp dahilinde Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu, Prof. Dr. Orhan Çeker, Prof. Dr. Halit Çalış, Doç. Dr. İbrahim Işıtan, Dr. Ahmet Baltacı, Dr. Abdurrahman Büyükkörükçü, M. Salih Ekinci, Saffet Bakırcı, Nurettin Boyacılar ve İYC Konya Şube Başkanı Mehmet İncili gibi birbirinden kıymetli ilim ve hizmet insanlarıyla bir araya gelme imkânı buldular. İnce Minare, Alaaddin Camii, Şems-i Tebrizi Türbesi, Kapu Camii, Aziziye Camii, Mevlana Türbesi, Sahip Ata Külliyesi, Sadreddin Konevi Türbesi gibi ziyaretlerin yanı sıra Konya’nın tarihi çok eskilere dayanan Sille Mahallesi’nin de gezildiği kampta, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde icra edilen Sema Merasimi’ne de iştirak edildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir