Kelâm’ın Teşekkülü Serisi

“Kelâm’ın Teşekkülü Serisi” Hakkında

İslâm düşüncesinin üç sacayağından biri olan kelâm, İslâm akaidinin esaslarını ispat ve muhaliflerden gelen şüpheleri def etmeyi gaye edinmenin yanında, bir bütün olarak varlık araştırmasını da üstlenmiştir. Büyük günah işleyenin durumu hakkında başlayan tartışmalar insanın özgürlüğü meselesi üzerinden insanın Allah karşısındaki konumu, Allah-âlem ilişkisi ve Allah’ın sıfatları meselelerini kelâmcıların gündemi haline getirmiştir. Kelâmcılar bu doğrultuda varlıkların tasnifi ve bilginin sınırları problemleri etrafında bilgi ve varlık konularını araştırmış, burada belirledikleri çerçeve uyarınca insanın failliği ve ilahi sıfatlara dair meseleleri inceleme konusu yapmışlardır. Bu dönemde ele alınan konular ve kullanılan kavramlar “Mütekaddim Dönem Kelâmı”nı karakterize etmiş ve kelâmın ana yapısının belirlenmesinde etkili olmuştur.

İSM İhtisas Çalışmaları kapsamında her biri alanının mütehassısı olan hocalarla yürütülemekte olan “Kelâmın Teşekkülü Serisi”nin 2021-2022 döneminde yürütülen ilk aşamasında, mütekaddim dönem Mu‘tezilî kelâmcıları elinde şekillenen bilgi-varlık konuları ile ilahi sıfatlar ve insanın failliği meselelerinin incelendiği tevhid ve sıfât ile adalet konuları ele alınmıştır. 2021-2022 dönemi ayrıntıları için tıklayınız.

1- “Bilgi ve Varlık”: Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Nebi Güdekli (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) (Ekim-Kasım, 6 Oturum)

2- “Tevhîd ve Sıfât”: Prof. Dr. Osman Demir (Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi) (Aralık-Ocak, 4 Oturum)

3- “Adalet”: Prof. Dr. Orhan Şener Koloğlu (Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) (Şubat-Mart,  6 Oturum)

Serinin 2022-2023 dönemindeki ikinci aşaması ise Kelâm-Dil İlişkisi başlıklı seminer dizisi ile devam edecektir.

4- “Kelâm-Dil İlişkisi”: Dr. Mesut Erzi (Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) (Kasım,  4 Oturum) Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir