Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaş ile “Kelam İlminin Bilimsel Kimliğine Dair Tartışmalar” başlığı altında 4 Kasım 2020 tarihinde başlayan ve salgın sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirilen seminer dizisi 25 Kasım 2020 Çarşamba günü son oturumu yapılarak tamamlanmış oldu. Kasım ayı boyunca dört oturum şeklinde devam eden seminer dizisinde çeşitli klasik eser ve akademik makale müzakere edildi. Programın birinci oturumunda “Kelamın metafizikleşmesi”, ikinci oturumunda “Fârâbî ve Gazzâlî’nin Kelama yaklaşımları”, üçüncü oturumunda “Kelamın konusu”, dördüncü oturumunda ise “Kelamın yöntemi” başlıkları ele alındı. Oldukça verimli geçen seminer dizisi Kelam, İslam Felsefesi ve Arap Dili ve Belagatı bilim dallarında lisansüstü (doktora, yüksek lisans) düzeyindeki on beş araştırmacının iştiraki ile seminer öncesi planlamaya uygun şekilde yürütülerek nihayete ermiş oldu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir