Karşılaştırmalı el-Muhassal Okumaları

Karşılaştırmalı el-Muhassal Okumaları
Saha: İslam Düşüncesi
Koordinatör: Doç. Dr. Eşref Altaş (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Sekreterya: Abdussamet Sarıkaya

2018-2019 senesinde başlayarak 2019-2020 döneminde devam eden ve hedeflerine ulaşarak tamamlanan
bu okuma grubunda Fahreddin er-Râzî’nin el-Muhassal adlı eseri Mısrî, Tûsî ve Kâtibî şerhleri
ile birlikte karşılaştırmalı olarak okunmuştur.el-Muhassal kelamın ve meşşâî metafiziğin bütün sorunlarının
delilleriyle ve itirazlarıyla birlikte tartışıldığı klasik bir eserdir. Farklı sistemler, fırkalar ve
yöntemler arasında karşılaştırma yapma imkânı veren bu eser, tasavvufu da içerecek şekilde İslam
düşüncesinin bütününü etkilemiş ve müteahhirîn dönemindeki tümel disiplinler arasındaki ilişkinin
tesisinde temel rol oynamıştır. Ayrıca el-Muhassal müteahhirîn döneminde kelam literatürünün
muhtevasını, tertibini, mesele ve üslubunu belirleyen temel eserdir. Bu nedenle el-Muhassal Razi
sonrasında çeşitli âlimler tarafından talik, telhis, şerh ve haşiye türünde çalışmalarla incelenmeye
devam edilmiştir. Okuma grubu çalışmaları süresince el-Muhassal üzerine yazılan literatür içerisinden
seçilen eserler teorik olarak karşılaştırmalı olarak okunup incelenmiştir.
2018 senesi Ekim ayında başlayan, 2018-2019 döneminde 17, 2019-2020 döneminde ise 12 oturum
şeklinde devam eden el-Muhassal Okuma Grubu hedeflerini büyük oranda gerçekleştirerek 2020
senesi Ocak ayında tamamlanmıştır. İleriye yönelik bir hedef olarak, şu an yazma halinde bulunan
bir kısım eserlerin tahkik ve tercümelerinin koordineli olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Katılımcılar:
Abdüssamet Sarıkaya (İbn Haldun Ü. Dr), Ahmet Faruk Yolcu (İstanbul Medeniyet Ü. Dr), Burak
Veysel Erman (İstanbul Medeniyet Ü. Dr), Feichal Abdou Houhouni (İbn Haldun Ü. YL), Güvenç
Şensoy (Marmara Ü. Dr), Hasan Korkmaz (İstanbul Ü. YL), İsrafil Şen (İstanbul Ü. YL), Musa Çiçekdağı
(Marmara Ü. YL), Münzir Şeyh Hasan (Marmara Ü. Dr), Nur Muhammed Şahin (İstanbul
Medeniyet Ü. Dr), Ömer Odabaş

If you’re in the market for a college paper, it’s most likely not the ideal moment to start writing it on your own. College essays require a variety of skills. There aren’t many who can be a great researcher, an interesting writer, or a first-rate editor. The goal is not to become an expert in college crafting to do well. Here are some techniques that can help you create a top-quality paper.

If you’re currently a student at a college First thing to do is not be embarrassed to https://ipsnews.net/business/2021/11/13/the-best-paper-writing-service-3-more-to-get-professional-assistance/ request help. A trusted agency can assist you in completing college essays. The help of a professional will help you obtain a top-quality piece of writing. You should also ensure that you buy a quality paper. It is possible to find a variety of writing service providers online. Quality will surely be worth the money.

Additionally, be sure you can be sure that the writer for your article is qualified. They usually also have Masters and PhD degrees in the area they write about. They’re often extremely skilled ESL writers, even if they don’t speak English. You can rest assured that the work you buy will be written by an individual with a proven track performance record that has been successful. We promise you will not be disappointed! EssayBox’s academic writers have many years of experience and possess Ph.D-level.