İYC Kadıköy

 

İlim Yayma Cemiyeti, kurulduğu 11 Ekim 1951 tarihinden itibaren milli ve manevi değerler ışığında hizmetleri sürdüren bir hayır kurumudur. 17 Ekim 1951 tarihinde ilim ve irfan sahibi aydınlık nesillerin yetişebileceği ilk İmam Hatip Okulunu açan, sonraki yıllarda da ülkemiz mili eğitimine 100’ü aşkın İmam Hatip Lisesi kazandıran Cemiyetimiz, gerçekleştirdiği güzel çalışmalar neticesinde Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsü kazanmıştır. Türkiye’de bugün, Cemiyetimiz bünyesinde yaklaşık 30.000 öğrencinin barındığı 174 öğrenci yurdu ve halka yönelik çalışmaların da yapıldığı 175 şube bulunmaktadır.Aynı zamanda Cemiyetimiz, kuruluşundan itibaren ihtiyaç sahibi başarılı binlerce öğrenciye burslar vermiştir. Yapılan tüm bu çalışmalar ve Türk Milli Eğitimine Cemiyetimizin vermiş olduğu destek; Cumhurbaşkanlığı tarafından “Üstün Hizmet Plaketi”, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  ise “Şükran Plaketi” ile takdir görmüştür. İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olma özelliğiyle kuruluş ilkeleri doğrultusunda öncü bir kurum olmaya bugün olduğu gelecekte de devam edecektir.

İlim Yayma Cemiyeti’nin İstanbul’daki 29 şubesinden biri olan İYC Kadıköy Şubesi 1999 yılında, Anadolu Yakası’nda yaşayan Cemiyetimiz mensubu bir grup hayırsever tarafından kurulmuştur. İlim Yayma Cemiyeti Kadıköy Şubesi evvela Kadıköy’de 1 Yüksek öğrenim erkek yurdu ve Üsküdar’da biri yüksek öğrenim erkek diğeri yüksek öğrenim kız yurdu olmak üzere toplamda 3 yurt ile eğitim ve öğretim hayatına destek veren bir kuruluş olarak 1999 yılında faaliyete başlamıştır. Yalnızca yurtların eğitim ve öğretim sahasında ortaya bir şeyler koymak için yeterli olmadığı düşüncesiyle, gençlerin bireysel ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri, kültürel ve bilimsel açıdan kendilerini geliştirebilecekleri bir merkez ihtiyacı hissedilmiş, bu maksatla Üsküdar Atik Valide semtinde bulunan Atik Valide Camii’nin metruk medrese kısmı, uzun restorasyon çabaları ve çalışmaları sonucu ihya edilerek bir eğitim ve kültür merkezi haline getirilmiştir. Merkezimiz, ülkemiz eğitim tarihinde çok mühim bir yeri olan Mahmut Celalettin Ökten Hocamızın adını alarak Mahmut Celalettin Ökten Hikmetevi adı altında 2005 yılında faaliyete başlamıştır. İYC Kadıköy Şubesi bünyesinde halen Mahmut Bayram Yükseköğrenim Erkek Yurdu, Prof. Dr. Saadettin Ökten rehberliğindeki Kent ve Medeniyet Çalışmaları ile Atik Valide Buluşmaları başlığı altındaki konferans faaliyetleri yürütülmektedir.