Tez Müzakereleri

Tez Müzakereleri Hakkında

İSM Tez Müzakereleri, farklı ilim dallarındaki lisansüstü çalışmalardan ve güncel tartışmalardan haberdar olunması, akademik çalışmalarla ulaşılan neticelerin ilim camiasına arz edilmesi, yeni veriler ve değerlendirmelerin tartışılması ve literatüre katkısının belirginleştirilmesi, akademik sahalardaki yeni problemlerin ortaya konulup somutlaştırılarak daha derinlikli araştırmalara kapı aralaması, farklı sahalardaki akademisyenlerin katılım ve katkılarıyla problemlerin çok yönlü irdelenmesi ve daha sahici çözümlere gidilmesi, interdisipliner bir yaklaşımın ortaya konulması ile katılımcılara farklı bakış açıları kazandırılması ve akademik saha körlüğüne düşmeme hususunda rehberlik edilmesi, genç araştırmacıların sunum tecrübesi kazanması, İSM mezunlarına düzenli olarak buluşma imkanı sunması gibi pek çok kıymetli faydayı beraberinde getirmektedir.

İSM’nin kuruluşundan bu yana farklı aralık ve formatlarla devam ederek geleneksel hale gelen “Tez Müzakereleri”nde bugüne kadar -çoğu İSM mezunları tarafından akademiye kazandırılmış olan- onlarca tezin sunumu yapılmış ve müzakeresi gerçekleşmiştir. Sunum ve akabindeki tartışma kısımlarıyla birlikte 90 dakika kadar devam eden İSM Tez Müzakereleri oturumlarına ortalama olarak farklı sahalardan 25 lisansüstü araştırmacı katılmıştır. 2022-2023 döneminde Ahmet Emin Akyüz’ün koordinesinde yürütülecek olan İSM Lisansüstü Tez Müzakereleri kapsamında doktora ve yüksek lisans düzeylerinde aşağıdaki tezlerin tartışılması planlanmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir