Editörden….

İSM, kuruluş amaçlan doğrultusunda İslami ilimler ve sosyal bilimler alarnnda donarnmh, geleneksel ilim anlayışı ile modern bilgiyi harmanlayacak ve çağdaş dünyada Müslümanların meselelerine çözüm üretecek ilim insanlarım yetiştirme yolunda durmadan çaba sarf etmeye devam etmektedir. Zaman içinde mevcut eği­tim ve ilgili çahşmalar geliştirilerek ve derinleştirilerek devam ederken bunlara yeni çahşmalar da eklenmek­tedir. 2018 Bahar Dönemi’nin bir hasılası olan İSM Bül­ten’in bu sayısında ilk olarak İSM Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kuzudişli ile gerçekleştirdiğimiz röporta­ja yer veriyoruz. Hocamızın ilmi hayatından İSM tec­rübesine, hadis alarnndaki akademik çahşmalanndan Türkiye’deki ilmi meselelere varan geniş çaph güzel bir röportaj ortaya çıktı. İSM İhtisas Seminerleri ve Konfe­ranslarda bir çok önemli ismi ağırlama ve düşünceleri­ne muttali olma imkarn bulduk. Bunların kısa bir özet­leri bültende yer ahyor. Sakarya’da yapılan dönem arası kış kampı, İSM 7. Genç Araştırmacılar Sempozyumu ve dönem boyunca gerçekleştirilen çeşitli sosyal faaliyet­ler de bu sayıda yer buluyor. Mehmet Savaş hoca ile ihtisas öğrencilerine yönelik yapılan Hidaye okumaları bu dönem itibariyle 6. yıhna girdi, bültende bu ders hal­kasma da özel bir yer verdik.
Allah yar ve yardımcımız olsun.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir