Editörden…

İSM Bülten’in üçüncü sayısını yayınlamaktan memnu-niyet duyuyoruz. 2017 Yaz ve Güz Dönemi de önceki dönemler gibi İSM öğrencileri ve hocaları açısından yoğun bir dönem oldu. Eğitim faaliyetleri, sosyal ak-tiviteler, konferanslar, kamplar, ihtisas seminerleri derken 2017 yılına veda etmiş olduk. Bu sayıda 2017 Yaz ve Güz Dönemine ait bütün bu faaliyetlerin kısa bir dökümünü bulabilirsiniz. İSM 2017 yılında 10. yı-lına erişmiş oldu. Bütün mezunlarımızı hocalarımızla bir araya getirmek, on yılın muhasebesini yapmak ve mezunlarımıza mezuniyet belgelerini takdim etmek üzere kuruluşumuzun 10. yılına özel bir mezuniyet töreni düzenledik. Yönetimimiz, hamilerimiz, öğren-cilerimiz, mezunlarımız ve hocalarımız olarak bir kez daha ilim yolundaki ahdimizi ve misakımızı yenile-dik. Bu sayımızın hemen başında Prof. Dr. Murteza Bedir ile gerçekleştirdiğimiz, ilk kısmını geçen sayı-da yayınladığımız ve devamını merakla beklediğimiz röpörtajın ikinci kısmına yer veriyoruz. İslâmî ilimlerin mahiyetinden klasik ve modern dönemdeki eğitim ve öğretime, İslami ilimlerin geçmişteki anlamından bugün bizim için anlamına, medreselerden Tanzimat okullarına kadar bir çok meselede çok önemli husus-lara dikkatlerimizi celbediyor hocamız. Önümüzdeki sayılarda daha çeşitli ve nitelikli çalışmalarla karşınız-da olmak dileğiyle…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir