Cemiyetimiz bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan İlimler ve Sanatlar Merkezi 2019 yılı kış kampını 46 öğrencimizin katılımıyla Bursa’da gerçekleştirdi. 30 Ocak-8 Şubat 2019 tarihleri arasında “Fütüvvet ve Tasavvuf” temasıyla organize edilen kampın ev sahipliği İYC Gevher Sönmez Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu tarafından üstlenildi.


Dokuz günlük yoğun bir programın takip edildiği kamp kapsamında kitap okumaları ve tahlilleri, çeşitli sohbetler ile sosyal ve kültürel faaliyetler yer aldı. Kamp temasına uygun olarak Eşrefoğlu Rûmî’nin kaleme aldığı “Müzekki’n-nüfûs”, Ebû Abdurrahman es-Sülemî’nin “Kitâbu’l-Fütüvve”, Gazzâlî’nin “el-Münkızu mine’d-dalâl” ve Filibeli Ahmet Hilmi’nin “‘mâk-ı Hayâl” adlı eserlerinden oluşan yaklaşık 1100 sayfalık bir okuma programı takip edildi. Öğrencilerimiz kitaplar üzerine yapılan konuşmalar, tahliller ve sohbetler çerçevesinde Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Recep Şentürk, Eşrefoğlu Rûmî’nin torunlarından Safiyyüddin Erhan ve İYC Genel Müdürü Mesud Tan gibi birbirinden kıymetli ilim ve hizmet insanlarıyla bir araya gelme imkânı buldular. Kamp boyunca Tophane, Üftâde Hazretleri, Ulu Camii, Yeşil, Emir Sultan, Murâdiye Külliyesi, Seyyid Usul Dergâhı ve aslî halini muhafaza eden ender tekkelerden biri olan Numaniye Tekkesi ziyaretlerinin yanı sıra Uludağ’da kayak ve kaplıca gibi etkinlikler de icra edildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir