İhtisas Kademesi

İhtisas çalışmaları, farklı bilim dallarında çalışan lisansüstü öğrenci ve araştırmacıların akademik
ilgi alanlarına göre oluşturdukları ve alanda uzman bir hoca nezaretinde yürüttükleri atölye,
okuma grubu ve proje vb. farklı faaliyetlerden oluşmaktadır. İSM İhtisas Kademesi, Eğitim
Kademesi’nin aksine, gerek katılımcılar, gerekse faaliyetler bakımından sabit olmayıp dinamik
bir biçimde işlemektedir. İSM mezunları ağırlıkta olmakla birlikte, İSM dışından başvuru ve
katılıma da açık olan bu faaliyetlerdeki temel gaye; öğrenci ve araştırmacıların ilgili bilim dallarında
ileri seviyede okuma, tartışma, telif gibi çalışmalar yapabilmelerine zemin hazırlamak,
teorik ve pratik çalışmaları birlikte yürütebilmelerine imkân sağlamak, akademik danışman-öğrenci
ilişkisini güçlendirmek ve kolektif çalışma ruhunu canlandırmaktır. Bunun yanında farklı
grupların çalışmalarını ortak projeler etrafında ilerletebilmeleri ve bu çalışmaları ilim dünyasına
kazandırmaları da hedeflenmektedir. Çalışmalar ele alınan konunun ve formatın gerektirdiği
ve katılımcıların belirledikleri şekilde farklı periyotlarla yürütülmektedir.
İSM’nin kuruluşundan itibaren farklı formatlarda devam eden ihtisas faaliyetleri 2018-2019
döneminde İSM İhtisas Kademesinin açılmasıyla ve 2019-2020 senesinde asistanlık sisteminin
başlatılmasıyla giderek güçlenmekte, daha nitelikli ve düzenli bir çerçeveye kavuşmaktadır. Bu
meyanda bazısı daha önceki yıllardan devam eden çalışmaların devamı mahiyetinde olmakla
birlikte yeni faaliyetler de başlatılmıştır.