2019-2020 eğitim-öğretim yılı ihtisas kademesi tez sunumlarının ilki 17.10.2019 tarihinde Mahmut Taşcı’nın “Hanefi Mezhebinde Hadislerin Hücciyeti: Kitabu’l-İcarat Örneği” başlıklı sunumuyla gerçekleştirildi. Sunuma ihtisas kademesi öğrencilerimiz başta olmak üzere temel eğitim kadememizden de son sınıf öğrencilerimizin tamamı ve 3. sınıf öğrencilerimizin bir kısmı katıldı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir