Hakkında

İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), 2007 yılında İlim Yayma Cemiyeti tarafından, çağımızın ihtiyacı olan donanıma sahip ilim adamları yetiştirmek maksadıyla, başta İlahiyat Fakültesi olmak üzere, insan bilimleri alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapan üstün yetenekli öğrencilerin eğitim ve araştırmalarını başarı ile yürütmelerini sağlayıcı her türlü hizmet ve desteği sunmak için kurulmuştur.

İSM Temel Eğitim Kademesi, lisans öğrencilerine yönelik olup İslami İlimler, Sosyal Bilimler ve Dil Eğitimi sahalarındaki seminerler ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri içeren beş yıllık kapsamlı ve sistemli bir programdan oluşmaktadır.

İSM İhtisas Çalışmaları ise, farklı bilim dallarında çalışan lisansüstü öğrenci ve araştırmacıların akademik ilgi alanlarına göre oluşturdukları ve alanda uzman bir hoca nezaretinde yürüttükleri seminer dizisi, okuma grubu, atölye ve proje vb. farklı akademik faaliyetlerden oluşmaktadır.

Gerek katılımcılar gerekse faaliyetler bakımından sabit olmayıp dinamik bir biçimde işleyen İSM İhtisas Çalışmaları’ndaki esas gaye; öğrenci ve araştırmacıların ilgili bilim dallarında ileri seviyede okuma, tartışma, telif gibi çalışmalar yapabilmelerine zemin hazırlamak, teorik ve pratik çalışmaları birlikte yürütebilmelerine imkân sağlamak, akademik danışman-öğrenci ilişkisini güçlendirmek ve kolektif çalışma ruhunu canlandırmaktır. Bunun yanında farklı grupların çalışmalarını ortak projeler etrafında ilerletebilmeleri ve bu çalışmaları ilim dünyasına kazandırmaları da hedeflenmektedir. Çalışmalar ele alınan konunun ve formatın gerektirdiği ve katılımcıların belirledikleri şekilde farklı periyotlarla yürütülmektedir.

İSM’nin kuruluşundan itibaren farklı formatlarda devam eden ihtisas faaliyetleri 2018-2019 döneminde İSM İhtisas Çalışmaları biriminin açılması ve 2019-2020 senesinde asistanlık sisteminin başlatılmasıyla güçlenmiş, 2020-2021 senesinden itibaren ise faaliyet çeşitliliği ve derinliği ile daha nitelikli ve düzenli bir çerçeveye kavuşmuştur.

İSM İhtisas Çalışmaları bünyesinde düzenlenen ve prensip olarak lisansüstü araştırmacılarına yönelik olan akademik faaliyetlerin büyük kısmı haftalık veya iki haftalık periyotlarla yürütülmektedir.

“Periyodik Faaliyetler” kapsamında;

  • dönemlik veya daha uzun soluklu, çoğunlukla kadim bir metnin takip ve tahlil edilmesine yönelik “okuma grupları”
  • uzun soluklu ve yayın odaklı “atölyeler”
  • 4-6 oturumluk tematik mahiyetli, yoğunlaştırılmış “seminer dizileri”
  • özelleştirilmiş bir sahada ve kendine has işleyiş şartlarıyla ilerleyen ve yayın odaklı olan “projeler”
  • aynı sahada / konuda araştırma yapanlar arasındaki koordineyi sağlamaya ve daha verimli faaliyetlerin planlanıp yürütülmesine yönelik “çalışma grupları” sayılabilir.

İSM İhtisas Çalışmaları kapsamında genellikle tek oturumluk olarak gerçekleşen faaliyetlere ise ihtisas konferansları, tez müzakereleri, kitap tahlilleri, saha buluşmaları misal verilebilir.