İhtisas Çalışmaları

İhtisas çalışmaları, farklı bilim dallarında çalışan lisansüstü öğrenci ve araştırmacıların akademik ilgi alanlarına göre oluşturdukları ve alanda uzman bir hoca nezaretinde yürüttükleri atölye, okuma grubu ve proje vb. farklı faaliyetlerden oluşmaktadır. İSM İhtisas Kademesi, Temel Eğitim Kademesi’nin aksine, gerek katılımcılar, gerekse faaliyetler bakımından sabit olmayıp dinamik bir biçimde işlemektedir. İSM mezunları ağırlıkta olmakla birlikte, İSM dışından başvuru ve katılıma da açık olan bu faaliyetlerdeki temel gaye; öğrenci ve araştırmacıların ilgili bilim dallarında ileri seviyede okuma, tartışma, telif gibi çalışmalar yapabilmelerine zemin hazırlamak, teorik ve pratik çalışmaları birlikte yürütebilmelerine imkân sağlamak, akademik danışman-öğrenci ilişkisini güçlendirmek ve kolektif çalışma ruhunu canlandırmaktır. Bunun yanında farklı grupların çalışmalarını ortak projeler etrafında ilerletebilmeleri ve bu çalışmaları ilim dünyasına kazandırmaları da hedeflenmektedir. Çalışmalar ele alınan konu/formatın gerektirdiği ve katılımcıların belirledikleri şekilde farklı periyotlarla yürütülmektedir.

İSM’nin kuruluşundan itibaren farklı formatlarda devam eden ihtisas faaliyetleri 2018-2019 döneminde İSM İhtisas Kademesinin açılmasıyla ve 2019-2020 senesinde asistanlık sisteminin başlatılmasıyla giderek güçlenmekte, daha nitelikli ve düzenli bir çerçeveye kavuşmaktadır. Bu meyanda bazısı daha önceki yıllardan devam eden çalışmaların devamı mahiyetinde olan pek çok yeni faaliyet de başlatılmıştır.

İSM İhtisas Kademesi bünyesinde aşağıda sayılan faaliyetler, belli bir zaman aralığında düzenli olarak Periyodik Faaliyetler başlığı altında yürütülmektedir.

Seminer Dizileri
Okuma Grupları
Atölyeler
Çalışma Grupları
Projeler

Periyodik olmayan Diğer Faaliyetler başlığında ise ihtisas konferansları, kitap müzakereleri, çalıştaylar ve yayın çalışmaları gibi faaliyetler vardır.