Hidâye Okumaları

Hidaye Okumaları Grubu Hakkında

İlk başladığı 2012 Eylül ayından beri istikrarlı olarak devam eden Hidâye Okuma Grubunda, İmam Merginânî tarafından telif edilen, Hanefî mezhebinin en temel kaynaklarından addolunan ve asırlarca Osmanlı medreselerinde ihtisas kitabı olarak tedris edilen el-Hidâye isimli eser okunmaktadır. Türkiye’nin önde gelen fıkıh âlimlerinden olan ve yaklaşık kırk yıldır bu eseri Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi başta olmak üzere birçok halkada okutmuş olan Mehmet Savaş Hoca ile yürütülen Hidaye Okumaları’nın temel amacı, ihtisas düzeyindeki fıkıh öğrencileriyle Hanefi fıkıh geleneğine ait ileri bir metnin ayrıntılı bir şekilde hazmedilerek okumasını gerçekleştirmektir.

2021-2022 senesinde 21 oturum devam eden okuma grubuna İSM mezunlarından ve İSM dışından yüksek lisans, doktora ve post-doktora düzeylerinde 95 araştırmacı iştirak etmiş ve katılımcıların ekseriyetini İslam hukuku alanında lisansüstü çalışmalar gerçekleştiren öğrenciler teşkil etmiştir. Haftada bir gün olmak üzere perşembe günleri, 10:30-13:00 arasında iki blok halinde online olarak gerçekleştirilen programda her oturumun sonunda soru- cevap usulüyle günümüzde ortaya çıkan yeni meselelere ve hükümlerine değinilmesi de programa ayrı bir kıymet kazandırmıştır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir