Hakkında

Başlıksız-1-min

Başlıksız-2-min

Başlıksız-3-min

Başlıksız-4-min

Başlıksız-5-min

 

Miftah İmam Hatip Onur Programı, İlim Yayma Cemiyeti bünyesindeki İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM) tarafından kurulmuştur. İSM, 2007 senesinden bu yana Üsküdar Valide-i Atik Medresesi’nde üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli proje ve programlar yürütmekte ve bu sahadaki yetkinliği ile bilinmektedir.

Miftah İmam Hatip Onur Programı, İlim Yayma Cemiyeti’nin ve İlimler ve Sanatlar Merkezi’nin ilim ve hizmet sahasındaki tecrübesinin liseli öğrencilere ulaştırılmasını hedeflemektedir. Muhatap kitle, İstanbul’da Anadolu İmam Hatip Liselerinde okuyan ve burada aldıkları eğitime ilave olarak kendilerini ilim, irfan, sanat ve kültür açısından takviye edecek gönüllü program arayışında olan öğrencilerdir.

Köklü geçmiş ile dinamik gelecek arasında dengeyi kurabilen, ilimle ameli, fikirle aksiyonu sağlıklı bir bütünlük içerisinde değerlendirebilen İmam Hatip nesline duyulan ihtiyaç aşikârdır.

Programımızın adı anahtar manasındaki “Miftah”tır, logomuz ise oklu anahtardır.

-Miftah İmam Hatip Onur Programı, İmam Hatip Liseli gençlerimizin zihinlerinde ve gönüllerinde ilim geleneğimize ve medeniyet tasavvurumuza dair yeni kapılar açabilmeyi hedeflemektedir.

-Anahtarın ok şeklinde olmasıyla işaret edildiği üzere,

-İlim yolunda kısa bir süreç değil atılan okun mesafesi kadar uzun bir menzil hedeflenmesi gerektiğinin farkında, gayretli ve sebatlı bir gençlik arzuluyoruz.

-İlmini ameliyle, fikrini aksiyonuyla bütünleştiren, ok gibi dinamik bir gençlik arzuluyoruz.

-“Yabana atılma pahasına”, kınayanın kınamasına aldırmadan hak yolda yürüyecek, dürüstlüğü şiar edinecek, ok gibi dosdoğru bir gençlik istiyoruz.