Görsellerle Balkan Mirası

GÖRSELLERLE BALKAN MİRASI

Saha: İslam Tarih ve Medeniyeti

Danışman: Ali Erken, M. Salih Eser

Sekreter: Ahmet Enes Duman

Tür: Proje

Süre: İki Dönem

 

Rumeli ve Balkan Coğrafyası İslam Tarih ve Medeniyetinin önemli havzalarından birisidir. Tarihi süreçte birlikte yaşama tecrübesinin en güzel örneklerinden bir tanesini gerçekleştirmeyi başaran bu coğrafya şehir düzeninden mimari yapılara, sosyal ve kültürel farklılıklardan doğal güzelliklerine hemen her yönüyle dikkatleri çekegelmiştir.

Balkan coğrafyasının taşıdığı bu tarihi, kültürel ve estetik zenginlik ve derinlik başta şehirlerin fiziki yapısında ve bu yapıyı oluşturan cami, çeşme, tekke vb. mimari yapılarda kendisini açıkça gösterir. Rumeli ve Balkan Coğrafyası sahip olduğu bu özelliği nedeniyle İslam şehir anlayışının tezahür ettiği özgün havzalardan bir tanesidir.

Balkan coğrafyasındaki bu köklü mirası tespit ve incelemenin önemli bir yolu da Balkanlardaki bu birikime dair görsellerin tespiti, arşivlenmesi ve bu bütünlüklü arşiv üzerinden değerlendirmelere gidilmesidir. Bu gayeye yönelik olarak İSM İhtisas Çalışmaları kapsamında Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan gibi farklı Balkan ülkelerindeki kültürel mirasa dair bilgi ve görsellerin tespit edilerek arşivlenmesine yönelik olarak “Görsellerle Balkan Mirası” isimli proje başlatılmıştır.

Çalışma sürecimizin ilk adımını zikrettiğimiz dokuz ülkenin sahip olduğu kültürel birikimin tespiti oluşturmaktadır. Görsellerle ilgili bilgiler ansiklopediler (DİA) ve Balkan üzerine yayınlanan eserler üzerinden elde edilmekte akabinde Excel dosyası ile kayıt altına alınan veriler Arnavutça ve Boşnakça’ya tercüme edilmekte ve ortak bir metin haline getirilmektedir. Projemizin sosyal sorumluluk ayağında ise görsellerin kısa notlarla sosyal medyada (Facebook ve İnstagram) “Balkan Heritage” adlı sayfalarda eş zamanlı olarak paylaşılması ve Balkan mirası hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturulması yer almaktadır.