Genel Bilgiler

İSM çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip İslâm âlimlerini, yani İslâmî İlimler geleneğini derinlemesine kesbeden ve güncelle harmanlayabilen, Sosyal Bilimleri klasikten postmoderne teorileriyle kavrayıp tartışabilen, gerek öğrencilik gerekse ilim adamlığı merhalelerinde yurt ve dil sınırlarını aşabilen, ilim yolundaki rıhlesini irfanla tamama erdirme gayreti ve heyecanı içerisinde olan ilim adamlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Merkezimiz bünyesinde bu maksada uygun olarak yoğun bir seminer müfredatı takib edilmektedir. Müfredatın esası klasik usulle modern usulü bir arada tatbik etmeye dayanır. Böylece hem doğuyu hem batıyı, hem geleneği hem moderni bilen ilim adamları yetiştirmek hedeflenir.

Program dâhilinde öğrencilerimiz bir taraftan Osmanlı medrese geleneği esas alınarak gerçekleştirilen, metin ağırlıklı klasik eğitimden geçmekte, bir taraftan Modern Arapça ve İngilizce seminerleri almakta, bir taraftan da modern dünyayı anlamayı kolaylaştıran sosyal bilimler seminerleri görmektedir.

Beş seneye yayılmış eğitim programının ilk iki senesi alet ilimleri ve Modern Arapça ağırlıklı olup ikinci seneden itibaren İslami ilimlerle ilgili klasik kaynaklar okunmaya başlanmakta, son iki sene ise İngilizce seminerlerine ağırlık verilmektedir. Sosyal Bilimler seminerleri ise ikinci seneden itibaren her dönem bir seminer olacak şekilde planlanmıştır. Öğrenciler ayrıca hemen her dönem düzenlenen maneviyat eksenli irşad seminerlerine de katılırlar.