“Fıkıhtan İslam İktisadına Ticari Ortaklık Hukuku” Seminer Dizisi Hakkında

Ekonomiler sektörlerden; sektörler de şirketlerden ve ticari işletmelerden oluşur. Ülkemizde halen 1,5 milyonun üzerinde şirket bulunmaktadır. Bunlara her ay yenileri eklenmekte, bazıları da kapanmaktadır. Mevcut şirketlerin önemli bir kısmı ya baştan ortaklık şeklinde kurulmuş ya da zamanla miras veya başka yollarla ortaklığa dönüşmüştür. Ortaklık şeklinde çalışan şirketlerin ekonomiye kazandırdığı canlılık yanı sıra ortaklıklardan kaynaklanan sorunlar ve anlaşmazlıklar da hayatın bir gerçeğidir.

Ortaklık hukuku, fıkhın düzenlediği temel konulardan birisidir. Klasik fıkıh kitaplarında ortaklıklarla ilgili konular ‘şirket’ başlığı altında ve diğer özel şirket türlerine ayrılmış başlıklar (mudârabe, müsâkât vb.) altında ele alınmıştır. Kitap ve sünnetteki temel ilkelerin yanı sıra bunlara aykırı olmayan ticari örfe de müracaat edilmiş ve tarihi süreçte ortaklıklar hukukuyla ilgili ayrıntılı hüküm ve ictihadlar oluşmuştur. Özellikle örf ve uygulamaların dikkate alınmış olması ortaklıklara önemli bir dinamizm katmıştır.

Günümüzde yeni ortaklık türlerinin ortaya çıkmış olması hayatın akışının ve gelişiminin tabii sonucudur. Bilindiği üzere Peygamber Efendimiz (s) İslâm’dan önce uygulanan ortaklıkları geçersiz saymamış, İslami ilkelere aykırı olan unsurlar taşıyorlarsa bunları düzeltmiştir. Dolayısıyla günümüzde ortaya çıkan ticaret şirketleri türleri de yine İslami ilkelere uygunluk açısından değerlendirilmelidir.

Bu seminer dizisinde ortaklıkların kuruluştan tasfiyesine kadar her aşamasına kısaca ışık tutulacaktır. İlk hafta ortaklıklara dair genel bir perspektif sunulduktan sonra, ortaklığın çeşitleri, ortaklığın kuruluşu, yönetimi, halka arzı (borsa işlemleri) ve ortaklıklarda zekâtın hesaplanması konuları üzerinde durulacaktır. Sonrasında ise seminer dizisinin imkanları çerçevesinde risk sermayesi, kooperatif ortaklıklar, kitle fonlaması ve ağ pazarlama gibi günümüzdeki bazı yeni ortaklık türleri ele alınacaktır.

Hoca: Doç. Dr. Necmeddin Güney (Necmettin Erbakan Üniversitesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı)
Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2021
Tarih: Mart-Nisan 2021
Periyot: Haftalık (Toplam 6 oturum)

Notlar
* Seminer dizisine İslam Hukuku ile İslam İktisadı ve Finansı sahalarındaki lisansüstü erkek öğrenciler başvurabilir.
* Katılımcılardan oturumlara düzenli katılmaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir.
* Program kontenjanı sınırlı olup atölyeye kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve programa dair okumalar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
* Program Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat, programa kabul edilen katılımcılara duyurulacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir