Fıkıhtan İslam İktisadına Para ve Ahkâmı

“Fıkıhtan İslam İktisadına Para ve Ahkâmı” Seminer Dizisi Hakkında

Para, ekonomide mal ve hizmetlerin mübadelesine imkan veren, servet biriktirme ve ölçü birimi olma gibi işlevleri olan bir araçtır. Ticari akitlerle ve borç ilişkileriyle doğrudan bağlantısı sebebiyle, tarih boyunca paralar birçok hukuki düzenlemeye konu olmuştur.
İslam hukukunda para kavramına ve parayla ilgili hükümlere genel bir bakış sunmayı hedefleyen seminerimizde ilk olarak geçmişten günümüze paranın tarihi ve türleri hakkında bilgi verilerek, bankaların ‘kaydi para’ üretimi, enflasyonun hükümlere etkisi ve altın dinar tartışmaları gibi güncel tartışmalar üzerinde durulacaktır.
İkinci olarak günümüzde yaygın kullanılan araçlar olan kredi kartları ile çek ve senetlerin fıkhi hükümleri ele alınacaktır.
Son olarak günümüzde dijital paralar ve kripto paralar alanındaki gelişmelere ve bunlarla ilgili fıkhi tartışmalara ana hatlarıyla değinilecektir.

Hoca: Doç. Dr. Necmeddin Güney (Necmettin Erbakan Üniversitesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı)
Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2021
Tarih: Kasım 2021
Periyot: Haftalık (Toplam 4 oturum)

Şartlar
* İslam Hukuku ile İslam İktisadı ve Finansı alanlarında lisansüstü erkek öğrenci / araştırmacı olmak
* Düzenli ve zamanında katılım göstermek.
* Danışman / Hoca tarafından verilen okuma, yazma vb. sorumlulukları yerine getirmek.

Notlar
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat, okuma grubuna kabul edilen katılımcılara duyurulacaktır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir