Fıkıhtan İslam İktisadına-3: Cevherden Dijitale Altın ve Ahkâmı

“Fıkıhtan İslam İktisadına-3: Cevherden Dijitale Altın ve Ahkâmı” Seminer Dizisi Hakkında

Altın, tarihten günümüze kıymetli bir maden olarak başta; para ve ziynet eşyası olmak üzere farklı şekillerde kullanılagelmiş, güç ve iktidarın sembolü olarak görülmüştür. İslâm, altının bu değerini olduğu gibi kabul ederken mübadelesini ise belli kaidelere bağlamıştır. Altın mübadelesiyle ilgili mevzubahis hükümler klasik fıkıh literatüründe ribâ yasağının konu edildiği sarf akdi çerçevesinde açıklanmıştır.

Altınla ilgili fıkhi hükümlere genel bir bakış açısı sunmayı hedefleyen Cevherden Dijitale Altın ve Ahkamı başlıklı seminer dizisinde teoride beyan edilen hükümlerin pratikteki yansımaları özellikle konu edilecektir. Bu çerçevede altının bir cevher olarak doğadan elde edildiği andan itibaren kuyumcu vitrinine ulaşıncaya kadar geçirdiği tüm süreçlere temas edilecek ve günümüz tezgâh üstü piyasalarında gerçekleştirilen altın değişimleri, klasik fıkıh doktrininde beyan edilen hükümler/kurallar çerçevesinde incelenecektir.

Öte yandan ekonomik bir değer olarak altın, her ne kadar genellikle tezgâh üstü piyasalarda değişime konu olsa da gelişen ve ilerleyen teknolojilere paralel olarak finansal piyasalarda da kendine yer bulmuş ve artık fiziki varlık olmaktan öte dijital bir hüviyet kazanmıştır. Dolayısıyla bu seminer dizisinin ikinci kısmında günümüz para ve sermaye piyasalarında altının konu edildiği işlemlerin mahiyeti beyan edilirken klasik fıkıh literatürünün verileri ışığında bu işlemlerin hükmü müzakere edilecektir. Neticede konvansiyonel bankalar ve katılım bankaları, Borsa İstanbul A.Ş. piyasaları ve Takasbank’ta icra edilen tüm altın işlemlerinin tanıtımı ve fıkhî değerlendirmesiyle ilgili önemli açılımlar getirilecektir.

Hoca: Doç. Dr. Yusuf Erdem Gezgin (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)
Son Başvuru Tarihi: 25 Ekim 2022
Süre / Periyot: Kasım 2022 / 4 Oturum / 90 dk.

Şartlar
* İslam Hukuku ve İslam İktisadı alanlarında lisansüstü erkek öğrenci / araştırmacı olmak
* Düzenli ve zamanında katılım göstermek.
* Danışman / Hoca tarafından verilen sorumlulukları yerine getirmek.

Notlar
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat ile izlence ve okuma listesi seminer dizisine kabul edilen katılımcılara duyurulacaktır.

One Response to “Fıkıhtan İslam İktisadına-3: Cevherden Dijitale Altın ve Ahkâmı”
  1. […] “Fıkıhtan İslam İktisadına” serisi üçüncüyılında “Cevherden Dijitale Para ve Ahkâmı” başlıklı seminer dizisiyle devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız. […]


[top]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir