el-Hidâye Okumaları

el-Hidâye Okumaları
Saha: Fıkıh
Koordinatör: Mehmet Savaş Hoca
Sekreterya: Batuhan Akartepe

Eylül 2012’de İSM bünyesinde başlayan el-Hidâye Okumalarında, İmam Merğinânî tarafından telif edilen, Hanefî mezhebinin en temel kaynaklarından addolunan ve asırlarca Osmanlı medreselerinde ihtisas kitabı olarak tedris edilen el-Hidâye isimli eser okunmaktadır. Seminer, Türkiye’nin önde gelen fıkıh âlimlerinden olan ve yaklaşık kırk yıldır bu eseri başta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ihtisas eğitim merkezi olan Haseki Eğitim Merkezi olmak üzere birçok halkada okutmuş olan Mehmet Savaş Hoca ile gerçekleştirilmektedir. Temel hedefi, ihtisas düzeyindeki öğrencilerle temel bir fıkıh kaynağının şerhlerinden de istifadeyle ileri düzeyde incelenmesi olan okuma grubu, aynı zamanda klasik eserlerin usul ve üslubuna dair geleneğin nakli ve hoca-talebe silsilesi zaviyelerinden çok kıymetli katkılar sunmakta, ayrıca farklı kurum ve dönemlerden fıkıh araştırmacılarının buluşma noktası olma hususiyeti taşımaktadır.
Bu yıl el-Hidâye Okumalarına İSM ve İSM dışından ihtisas düzeyinde 36 araştırmacı düzenli olarak katılmış ve katılımcıların ekseriyetini Fıkıh (İslam Hukuku ve İslam İktisadı) alanında lisansüstü çalışmalar gerçekleştiren öğrenci ve araştırmacılar teşkil etmiştir. Haftalık periyotlarla Perşembe günleri, 08.30-12.00 arasında iki blok halinde gerçekleştirilen derslerde şimdiye kadar 40 oturum gerçekleştirilmiş, “Vedîa, Âriye, Rehin ve Gasp” konuları ele alınmıştır. Seminere Covid-19 sebebiyle Mart 2020 itibariyle ara verilmiş, katılımcılar -geçici olarak- Mehmet Savaş hocanın diğer bir kurum bünyesindeki online seminerine yönlendirilmiştir. Okuma grubunun 2020-2021 döneminde de devam ettirilmesi öngörülmektedir.
Katılımcılar:
Abdullah Kuluç (İstanbul Ü. YL), Abdurrahman Yıldırım (İstanbul Ü. Dr), Batuhan Buğra Akartepe (İstanbul Ü. Dr), Emrullah Aygün (İstanbul 29 Mayıs Ü. YL), Esra Ukallo (Marmara Ü. YL), Gökhan Günay (İstanbul Ü. Dr), Halime Çınar (İstanbul Ü. Dr), Hamdi Çilingir (Sakarya Ü. Dr. Öğr. Üyesi), Hasan Toruk (Marmara Ü. YL), Hatice Boynukalın (İstanbul 29 Mayıs Ü. Dr. Öğr. Üyesi), Mahmut Taşçı (Marmara Ü. Dr), M. Salih Aslan (Marmara Ü. YL), M. Salih Eser (Marmara Ü. Dr), Mehmet Öztürk (Medrese Mezunu), M. Selman Tüfekçioğlu (İstanbul Ü. Dr), Meryem Bektaş (29 Mayıs Ü. Dr), Muhammet Daşdan (Marmara Ü. YL), Ömer Faruk Uslu (İstanbul Ü. YL), Serdar Özalp (İstanbul Ü. Dr), Sümeyye Şimşek (İstanbul 29. Mayıs Ü. Dr), Tuba Hacer Korkmaz (FSM Vakıf Ü. Dr. Öğr. Üyesi), Ümmüeymen Balbaba (İstanbul Ü. Dr), Yasir Beyatlı (İstanbul Ü. Dr), Yunus Akyüz (Marmara Ü. Dr), Zeynep Gürler (İstanbul Ü. Dr.)