“Yunus ile Seyr ü Sefer (Din, Hayat ve Sanat)” Okuma Grubu Hakkında

Vahdet âleminden kesret âlemine düşmekle başlayan bir yolculuk halindeyiz. Vahdet âleminde mülâki olduğumuz cemâli unutarak sevk edildiğimiz bu dünya yolculuğunda dört unsur ile mahkûmiyet hayatı yaşıyoruz. Bizden istenen, aslî gayeyi devamlı hatırda tutmak ve aslî vatana çamurdan arınmış şekilde dönebilmenin çabasında olmak. Heyhat ki pınarın kaynağından uzak düştüğümüz şu zamanlarda kendi hakikatimizden kopuk bir hayatı kanıksadık ve aslî vazifemizi asgarilerle geçiştirmekte sahte bir tatmin vehmettik.

Kesret âleminden vahdet âlemine gittiğinin şuurunda olan yolcuların bu dünyada “vahdet”i ve “hüsn-i Mutlak”ı hatırlayacakları ve hatırdan çıkarmayacakları yollardan biri de Yunus meclisinde bağdaş kurmaktır. Kadim şiirimizin hala pusula vazifesi gören “yıldız”ı Yunus Emre Hazretleri gâh hayrân, gâh giryân ve gâhi şâdân olan gönlünden gönlümüze yol döşemekte ve bizi Çalab şehrine davet etmektedir.

İSM İhtisas Çalışmaları 2021 Bahar Dönemi faaliyetleri kapsamında yürütülecek olan “Yunus ile Seyr ü Sefer: Din, Hayat ve Sanat” Okuma Grubu; dinden dile, tarihten felsefeye, sanattan sosyal hayata hayatın her alanında karşımıza çıkacak esasları Divan’da bediî bir hüviyetle işleyen Yûnus Divanı’nda iddiasız ve sessiz bir yolculuk niyeti taşımaktadır.

Güzergâh, Yûnus Divânı’dır.

Okuma, her davetlinin katkısıyla ifa edilecektir.

Hoca: Doç. Dr. Ali Cançelik (Kocaeli Üniversitesi, Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı Anabilim Dalı)
Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2021
Tarih: Şubat-Haziran 2021
Periyot: Haftalık (Toplam 20 oturum)

Notlar

* Okuma grubuna – saha şartı olmaksızın – lisansüstü erkek öğrenciler başvurabilir.
* Katılımcılardan oturumlara düzenli katılmaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir.
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve kendilerine bilgilendirme yapılacaktır.
* Program Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat, programa kabul edilen katılımcılara duyurulacaktır.