“Yunus ile Seyr ü Sefer (Din, Hayat ve Sanat)” Okuma Grubu Hakkında

Saha: İslami Türk Edebiyatı / Tasavvuf

Hoca: Doç. Dr. Ali Cançelik

Sekreter: Emrullah Sarı

Tür: Okuma Grubu

Süre: 20 Oturum

Katılımcı: 15

Vahdet âleminden kesret âlemine düşmekle başlayan bir yolculuk halindeyiz. Vahdet âleminde mülâki olduğumuz cemâli unutarak sevk edildiğimiz bu dünya yolculuğunda dört unsur ile mahkûmiyet hayatı yaşıyoruz. Bizden istenen, aslî gayeyi devamlı hatırda tutmak ve aslî vatana çamurdan arınmış şekilde dönebilmenin çabasında olmak. Heyhat ki pınarın kaynağından uzak düştüğümüz şu zamanlarda kendi hakikatimizden kopuk bir hayatı kanıksadık ve aslî vazifemizi asgarilerle geçiştirmekte sahte bir tatmin vehmettik.

Kesret âleminden vahdet âlemine gittiğinin şuurunda olan yolcuların bu dünyada “vahdet”i ve “hüsn-i Mutlak”ı hatırlayacakları ve hatırdan çıkarmayacakları yollardan biri de Yunus meclisinde bağdaş kurmaktır. Kadim şiirimizin hala pusula vazifesi gören “yıldız”ı Yunus Emre Hazretleri gâh hayrân, gâh giryân ve gâhi şâdân olan gönlünden gönlümüze yol döşemekte ve bizi Çalab şehrine davet etmektedir.

İSM İhtisas Çalışmaları 2021 Bahar Dönemi faaliyetleri kapsamında yürütülen “Yunus ile Seyr ü Sefer: Din, Hayat ve Sanat” Okuma Grubu; dinden dile, tarihten felsefeye, sanattan sosyal hayata hayatın her alanında karşımıza çıkacak esasları Divan’da bediî bir hüviyetle işleyen Yûnus Divanı’nda iddiasız ve sessiz bir yolculuk niyeti taşımaktadır. Güzergâh, Yûnus Divânı’dır.

“Yunus ile Seyr ü Sefer” diğer adıyla Yunus Divanı Okumaları farklı sahalardan ve şehirlerden 15 lisansüstü araştırmacının katılımıyla 27 Ocak 2021 tarihinde başlamış olup iki haftada bir gerçekleşen oturumlarda Yunus Divanı -atlanmaksızın- takip edilmekte; şiirler tahlil, müzakere, ilave okumalar ve farklı sahalardan bakışlarla derinlemesine ele alınmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir