İslam coğrafyacılarının Ceyhun nehri ötesindeki İslam topraklarına verdiği isim olan “Mâverâünnehir”, gerek İpek Yolu gibi ortaçağın en önemli ticaret yollarının geçiş noktası ve gerekse birçok devletin siyasî hedeflerine ulaşmasında stratejik bir noktada bulunması sebebiyle eski tarihlerden itibaren birçok güç ve imparatorluklar tarafından ele geçirilmeye çalışılan önemli bir bölge olmuştur. Bu bölge III/IX. asrın başlarından itibaren İslâm kültür ve medeniyet tarihinin en önemli ilim ve kültür havzalarından biri olarak göze çarpar. Özellikle III-VI/IX-XII. asırlarda İslâm dünyasının her tarafından ilim talipleri ve âlimlerini kendisine çeken, isimleri ve eserleri ile asırlarca İslâm hatta dünya medeniyetlerini etkileyen büyük âlimler yetiştiren bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. Bu havzanın sınırlarını, coğrafi yapısını, ictimai, siyasi ve askeri tarihini bilmeden İslâm kültür ve medeniyetine eşsiz katkısını tam olarak anlayabilmek mümkün değildir.

Hoca: Doç. Dr. Osman Aydınlı (Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı)
Son Başvuru Tarihi: 16 Ekim 2020
Tarih: Ekim-Mart 2020
Periyot: İki Haftada Bir (Toplam 10 oturum)

* Seminer dizisine Arapça yeterliliği ve konuya yönelik akademik ilgisi olan lisansüstü erkek araştırmacılar ve öğrenciler başvurabilir. İslam Tarihi veya Tarih sahalarında öğrenci olma şartı yoktur.

* Katılımcılardan oturumlara düzenli katılmaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir.

* Programı kontenjanı sınırlı olup başvurusu kabul edilenlerle irtibata geçilecektir.

* Gün ve saat katılımcılar kesinleştikten sonra istişare ile belirlenecektir.

* Program Zoom üzerinden online yürütülecektir.

Başvur