Çocuk Yayınlarında Din ve Ahlak Eğitimi

ÇOCUK YAYINLARINDA DİN VE AHLAK EĞİTİMİ

Saha: Din ve Ahlak Eğitimi

Danışman: M. Salih Eser

Sekreter: Hasan Erkam Çakır

Tür: Proje

Süre: İki Dönem

 

Çocukların dînî ve ahlakî eğitimlerinde anne, baba, hoca vb. büyüklerin rol modelliğinin teorik olarak da tamamlanması ve görgü-bilgi bütünlüğü ile kalıcı bir eğitimin sağlanması hususunda çocuklara yönelik neşriyat oldukça önem arz eder. Nitekim son yıllarda Din ve Ahlak Eğitimine dair neşriyatın niceliğinde kayda değer bir artış olduğu söylenebilir. Bununla birlikte onlarca yayınevi, yüzlerce yazar ve sayılamayacak kadar çok kitap arasında sağlıklı tercihler yapabilmek, doğru, yeterli ve yerinde bilgiyi almak, içerik ile birlikte eserin üslubu, akıcılığı, sürükleyiciliği, tasarımını da dikkate almak vb. bir öğretmen, bir veli, bir çocuk olarak hayli meşakkatlidir.

2019-2020 döneminde alt yapısı oluşturulan, gönüllülük ve liyakat esaslarına binaen uzman, veli, çocuk ve öğretmenlerin destek verdiği Ç-Kitap Projesi, mevzubahis yayınların, çocukların yaş gruplarına göre, din ve ahlak eğitiminin konuları çerçevesinde tarama, tespit, tercih ve tavsiyesi süreçleri ile devam etmektedir.

Projenin ayrıntıları aşağıdadır:

Vizyon

Küçük okurları doğru ve kaliteli içeriğe sahip kitaplarla buluşturarak dünyalarını zenginleştirmek ve okuma zevklerini pekiştirmek.

Misyon:

 • Din ve ahlak eğitimine dair mevcut kitapların ve her ay yeni çıkan yayınların tespit ve takibi
 • Tespit edilen eserler arasından nitelikli olduğu düşünülenlerin aşağıda ayrıntısı verilen Kitap-ölçer sürecine girmesi.
 • Kitap-ölçer süreci sonrasında havuza dahil edilen eserlerin ihtiyacı olan kurumlara (İstanbul içi ve dışı, okul kütüphaneleri, yetimhaneler, sevgi evleri vs.) ve ailelere yaş gruplarına göre paket olarak bağışlanması
 • Uzun vadede oluşan kitap listesinin, yaş gruplarına ve konulara göre tasnif edilmiş halinin kamuoyu ile paylaşılması,
 • Böylelikle kitap tavsiye etme hususundaki bütüncül bakışın sağlanması ve eksikliğin giderilmesine katkı sunulması.

Muhatap Yaş Gruplarımız

 • Okul öncesi (0-6)
 • İlkokul (7-10)
 • Ortaokul (11-14)

Temel Sahalar

 • Din ve Ahlak Eğitimi
 • Çocuk Pedagojisi
 • Çocuk Psikolojisi
 • Çocuk Edebiyatı
 • Sosyal Hizmetler

Danışman ve Yürütücülerimiz

Mahmut Salih Eser ve Hasan Erkam Çakır’ın koordinesiyle,

Gönüllülük ve liyakat esas olmak üzere,

 • İlahiyat, Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Edebiyat ve diğer sahalardan uzmanlar
 • Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ve velileri
 • Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri
 • Üniversite öğrencileri

Kitap-Ölçer

Kitap-Ölçer, yayınların değerlendirilmesi, tavsiye edilecek ve paylaşılacak olanların tespit edilmesine yönelik olup koordinatörlerin ön değerlendirmesinden geçen yayınların sırasıyla uzman, çocuk ve veli gözüyle değerlendirilmesi ve nihayet maliyet analiziyle kitap dağıtım havuzuna girmesi sürecini ifade etmektedir.