Asistanlık

2019-2020 dönemi itibariyle İSM asistanlık sistemine başlanmış olup, İSM mezunlarına yönelik yazılı imtihan ve sözlü mülakat neticesinde Muhammed Daştan ve M. Musa Çiçekdağı asistan olarak kabul edilmiştir. İSM asistanları 2019-2020 eğitim senesi güz ve bahar dönemlerinde kendi akademik çalışmalarının ve yüksek lisans eğitimlerinin yanı sıra İSM bünyesinde de İhtisas okuma grubu ve atölyelerinin takibi, ihtisas binası ve kütüphanesi sorumlulukları, lisans kademesine yönelik rehber abilik, imtihan gözetmenliği, seminer yoklama takibi gibi akademik ve idari vazifeler üstlenerek vakıf çalışmalarının yürütülmesi noktasında tecrübe kazanmışlardır. Asistanlık sisteminin genç isimlerin daha hızlı tecrübe kazanmasına vesile olduğu yakinen görüldüğünden önümüzdeki dönemde de bu usule devam edilmesi öngörülmektedir.