Amacımız

  • Ortak bir mirasa sahip olan ve İstanbul’da okuyan öğrencileri bir araya getirerek aralarındaki beraberliği sağlamayı amaçlanmaktadır.
  • Söz konusu öğrencilerin gerek akademik ve ilmi anlamda gerekse manevi ve ahlaki anlamda yetiştirmeye yönelik imkanlar sunmaya hedeflenmektedir.
  • Bu doğrultuda akademi, üniversite yılları boyunca kendini yetiştirmek isteyen Balkanlı öğrencilere ders, seminer, atölye ve kültürel geziler organize ederek yardımcı olmayı hedeflemektedir.
  • Akademi, öğrencilere maneviyatın ve ilmin harmanlandığı ve iç içe olduğu Valide Atik Medresesi gibi tarihi mekânlarda ders işleme imkânı sunmaktadır. Ayrıca kendini ilmen ve manen yetiştiren âlimlerden ders alma ve sohbetlerinde bulunma imkânı da vermektedir.
  • Akademi program kapsamında ders veren hocalarının bir kısmı Türkiye akademisyen diğer kısmı ise Balkanlı akademisyenleri harmanlamaktadır. Bununla hem öğrencilere hem de İstanbul’daki ilmi çevrelere ortak bir platform oluşmasını hedeflemektedir.