Amacımız

 

Program kapsamındaki hedeflerimiz şunlardır:

-Gençlerimize içinde bulunmaktan zevk alacakları bir sosyal çevre oluşturmak
-Gençlerimizde var olan kabiliyetleri açığa çıkararak onları inanç, bilgi, ahlaki ve kültürel açılardan desteklemek
-Kavram, sinema, sanat ve fikir atölyeleriyle gençlerimizin entellektüel birikimlerine ve kendilerini ifade etme kapasitelerine katkıda bulunmak
-Gençlerimizin Kur’an-ı Kerim’e olan arzu, ilgi ve bağlılıklarını artırmak, tecvid ve makam üzere okuyuşlarını geliştirmek
-Osmanlı Türkçesi seminerleriyle öğrencilerimize Osmanlı mirasını anlama heyecanı ve imkânı sunmak
-Gençlerimizi öncü şahsiyetlerle buluşturarak onların kıymetli birikim ve tecrübelerinden istifade etmelerini sağlamak, ayrıca bu yolla gençlerimize azim ve ufuk aşılamak
-Şehir gezileriyle gençlerimizi İstanbul’un zenginliği ve medeniyetimizin somut tezahürleri ile buluşturmak
-Sportif faaliyetlerle gençlerimizin kendi aralarında ve hocalarıyla olan kardeşlik bağlarını güçlendirmek